Bureau 44      
Nr. 44
9091 BE Wyns
Telefoon:    0614 737 856
Fax:            0847 313 869
E-mail:        info@bureau44.nl
Links naar de drie C ’s
___________________________________________________________________________________

Constructief:

Met steun van het Europese Leonardo da Vinci programma is een serie Engelstalige handboeken uitgewerkt die een
toelichting geven op de principes van de Eurocodes.

Op onderstaande links kunnen de handboeken gedownload worden

   Handbook 1:         Basis of structural design

   Handbook 2:         Reliability backgrounds

   Handbook 3:         Action effects for builldings

   Handbook 4:         Design of bridges

   Handbook 5:         Design of buildings for the fire situation

Onderstaande link bevat een toelichting bij de Eurocode 3 op het gebied van plaatelementen:

  Toelichting EC3:   Commentary and worked examples to EN 1993-1-5 "Plated structural elements"

Veel informatie m.b.t. gemetselde constructies is te vinden op de site van de Belgische Baksteenfederatie , onder meer
het handboek voor baksteenmetselwerk en diverse rekenbladen   

Diverse achtergrondinformatie m.b.t. grondmechanica is te vinden op de site van Arnold Verruijt

Culinair:

Wie gezellig in ons dorpje een hapje wil eten kan terecht bij eetcafe  “De Winze”  Ook voor rondvaarten of andere
arrangementen zijn er mogelijkheden.

Cultureel:

Klein qua omvang, maar daarom niet minder gezellig!   Stichting de Kulturele Tsjerke Wyns organiseert regelmatig culturele evenementen in ons dorp..Daarrnaast is hier een overzicht van de historie en de gebouwen in en rond Wyns te vinden.